Τραυλισμός

Τραυλισμός είναι μία διαταραχή της κινητικότητας της ομιλίας. Κάτι τέτοιο επηρεάζει τον ρυθμό της ομιλίας και επιβραδύνει την επικοινωνία. Βάσει κριτηρίων DSM-IV για να χαρακτηριστεί ένα άτομο με τραυλισμό θα πρέπει να ισχύει ένα από τα κάτωθι:


–         Να επαναλαμβάνει μονοσύλλαβες λέξεις

–         Να αντικαθιστά λέξεις για να αποφύγει τις προβληματικές για τον ίδιο

–         Να επαναλαμβάνει ήχους αλλά και συλλαβές

–         Να κάνει παύσεις στην ομιλία του είτε σιωπώντας είτε και ηχηρές

–         Να κάνει παύσεις εντός λέξεων

–         Να τραβάει τους ήχους

–         Να μιλά και να καταβάλλεται υπερβολική σωματική ένταση

Ο τραυλισμός έχει τέσσερις φάσεις εξέλιξης, με πρώτη της προσχολικής ηλικίας που είναι συγκυριακός ο ταρυλισμός. Σε αυτήν την φάση είναι το πιο ωφέλιμο να αντιμετωπίζεται ο τραυλισμός αφού ακόμη δεν έχει εδραιωθεί. Η δεύτερη φάση είναι η σχολική με τον τραυλισμό να είναι πιο έντονος και τον παιδί να τον αντιλαμβάνεται. Η τρίτη φάση είναι αυτή στην οποία αρχίζει η πιο ισχυρή ψυχολογική επίδραση λόγω διαταραχής και το άτομο αρχίζει να αποφεύγει ορισμένες καταστάσεις καθώς και την προφορά κάποιων λέξεων και ήχων στις οποίες εντοπίζει μεγάλη προβληματική. Στην τέταρτη φάση αρχίζουν τα ψυχολογικά προβλήματα να γίνονται εντονότερα με τη διαταραχή να παγιώνεται και να σχηματίζει ένα τραυλό ενήλικο. Επομένως, το άτομο με τραυλισμό αναπτύσσει το φόβο ομιλίας. Προσπαθεί να μιλά αργά για να μην κάνει λάθη, να αποφεύγει δημόσιες ομιλίες αλλά και να αποφύγει να προφέρει κάποιους ήχους και λέξεις. Προσπαθεί να αποφύγει όσο το δυνατόν μια ντροπιαστική για αυτόν ομιλία.

Η θεραπεία πρέπει να είναι έγκαιρη με τεχνικές ροής ομιλίας, αέρα και παράτασης φωνηέντων. Ακόμη η ψυχολογική υποστήριξη είναι απαραίτητη.

Το άρθρο υπογράφει η Σπύρου Γεωργία, ειδικός παιδαγωγός

Comments are closed.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Ειδική Αγωγή = Εξατομικευμένο Πρόγραμμα

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ