Παρερμηνείες για τον Κώδικα της Braille

Το πρώτο που παρεκκλίνει ως μύθευμα είναι η υποτιθέμενη υψίστου βαθμού δυσχέρεια και καταπόνηση αναφορικά με την μάθηση της Braille. Ωστόσο στις κρίσιμες φάσεις ανάπτυξης, ένα παιδί απορροφά και μαθαίνει εύκολα ανάγνωση και γραφή. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονιστεί ότι


ανάγνωση και γραφή δεν παρέχει μόνο ο έντυπος λόγος που μαθαίενι ο τυπικός πληθυσμός. Συνεπώς τα παιδιά μπορούν να μάθουν εξίσου εύκολα τη Braille γλώσσα.  Τα πάντα στηρίζονται στην μέθοδο και στην αποτελεσματική διδασκαλία, τίποτα δεν το γνωρίζουμε a priori. Σε περιπτώσεις πάλι  όπου ενήλικες εκπαιδεύονται για την εκμάθηση της, αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε 6 μήνες ακόμη και λιγότερο αν τεθεί ως εξαρτημένη μεταβλητή η σωστή καθοδήγηση τους.                         

Δεύτερον, πιστεύεται πως η Braille ως γλώσσα είναι αργή και ανεπαρκής. Σαφώς μία τέτοια γνώμη απορρίπτεται. Όσο καλύτερη αναγνωστική ηλικία αποκτάει κάποιος, ανάλογη είναι και η αύξηση ταχύτητας ανάγνωσης. Κάποιος που έχει φτάσει σε επαρκές σημείο κατάκτησής της την χειρίζεται άνετα σε όλες της εκφάνσεις της καθημερινότητάς του.                                                        

Μία τρίτη ασταθής δοξασία είναι αυτή που υπεραμύνεται ότι όλοι οι τυφλοί άπτονται της ευκαιρίας να γίνουν γνώστες της  Braille. Στην πραγματικότητα όμως  η πλειοψηφία των οπτικά ανάπηρων, η οποία διαθέτει ποσοστό χρήσιμης όρασης, προσπαθεί να μάθει τον έντυπο λόγο. Το κίνητρο εδώ μπορεί να χαρακτηριστεί ως στερεότυπο επιβεβλημένο από την κοινωνίακαι μιας και όλοι είμαστε κοινωνικά καταρτισμένοι σε κάποιο βαθμό είναι εύκολα να ασπαστούμε κοινωνικά κατεστημένα. Το παραπάνω αιτιολογείται διότι ο γραπτός λόγος θεωρείται το φυσιολογικό και οτιδήποτε παρεκκλίνει, αποτελεί διαφορετικότητα και αντικανονικότητα. Παρεπόμενο είναι οι περισσότεροι να ενθαρρύνονται όσο μπορούν να μαθαίνουν τον γραπτό λόγο ενώ αντίστοιχα να αποθαρρύνονται από τη Braille. Εδώ πρέπει να εξάρουμε το γεγονός ότι η Braille είναι το όχημα ανεξαρτητοποίησης των οπτικά ανάπηρων ατόμων και τους προσφέρει ευελιξία. Ενώ πολύ σημαντικό είναι ότι αποτελεί μέρος της κουλτούρας τους. Ακόμη υπάρχουν και πολλοί τυφλοί που ειδικεύονται και στις δύο γλώσσες και τις χρησιμοποιούν την κάθε μία όπου εξυπηρετούνται με αυτή καλύτερα.

Επιλογικά αντικρίζουμε την άποψη πως o κώδικας Braille βρίσκεται στο πλέγμα της τεχνολογίας και επικουρείται πλέον από τη μεγάλη διαθεσιμότητα ακουστικού υλικού. Ας γίνει όμως αντιληπτό ότι η ακρόαση δεν είναι ισότιμη με το δίπτυχο γραφή και ανάγνωση. Εάν ένα παιδί μαθαίνει μέσω της ακρόασης τότε δεν θα καταρτιστεί πάνω στην σωστή ορθογραφία, στίξη και σύνταξη. Τέλος το διάβασμα πάντα με αυτόν τον τρόπο γίνεται με αρωγή της τεχνολογίας και το άτομο δεν διαβάζει ποτέ μόνο του, ανεξάρτητο.

Το άρθρο υπογράφει η Σπύρου Γεωργία, ειδικός παιδαγωγός

Leave a Reply

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Ειδική Αγωγή = Εξατομικευμένο Πρόγραμμα

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ