Επιπτώσεις της Διάσπασης Προσοχής

Οι επιπτώσεις των μαθησιακών δυσκολιών ανιχνεύονται σε διάφορα πεδία όπως το ψυχολογικό, το οικονομικό, το εκπαιδευτικό, το επαγγελματικό και το κοινωνικό.  Συνέπειες που αφορούν το κράτος, την οικονομία, τον οικογενειακό χώρο και τους παιδευτικούς φορείς που είναι υπεύθυνοι για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες.

Όπως υποδεικνύουν υπάρχοντα στοιχεία σε κράτη του εξωτερικού το 15% του συνολικού πληθυσμού αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες και 5% – 8% του συνόλου των μαθητών έχει δυσλεξία που συνήθως συνυπάρχει με διάσπαση προσοχής. Γενικά εκτιμάται ότι 50 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ταλαιπωρούνται από μαθησιακές δυσκολίες.

Το οικογενειακό περιβάλλον καθώς και οι εκπαιδευτικοί υπόκεινται σε άσχημη ψυχολογική πίεση καθώς το παιδί με διάσπαση προσοχής μπορεί να είναι νευρικό, απαιτητικό, επίμονο, ανυπάκουο, επιθετικό.  Σημαντικά είναι τα στατιστικά που δείχνουν πως η διάσπαση προσοχής επηρεάζει το 3% – 5% των παιδιών που βρίσκονται σε σχολική ηλικία ενώ το 60% από αυτά κουβαλούν τη διαταραχή και όντας ενήλικοι δίχως να το συνειδητοποιούν. Το ποσοστό ενηλίκων που πάσχει από διάσπαση προσοχής κυμαίνεται από 1% – 5%. Οι ενήλικοι αυτοί είναι προσωπικότητες με έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης, χαμηλή αυτοπεποίθηση και δυσκολία ελέγχου θυμού.  Επιπλέον πολύ πιο εύκολα παιδιά με διάσπαση προσοχής απογοητεύονται και παραιτούνται ενώ το άγχος για την κατοπινή τους σχολική πορεία είναι υψηλό. Επίσης καταγεγραμμένα ως υψηλά είναι και τα επίπεδα άγχους των οικογενειών με παιδιά με την παρούσα διαταραχή. Τέλος οι γονείς ορισμένες φορές τρέφουν μη ρεαλιστικές προσδοκίες για τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα των παιδιών τους και ως απόρροια τούτου είναι να αυξάνεται ακόμη περισσότερο το άγχος τους.

Στο εκπαιδευτικό πεδίο παρατηρείται πως η προσοχή αποτελεί αδήριτη ανάγκη στην εκπαιδευτική διαδικασία για την κατανόηση και την αφομοίωση γνώσης . Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μαθητές με ελλειμματική προσοχή παρουσιάζουν ανεπαρκή σχολική επίδοση. Ακόμη φτωχοί βαθμοί και μεγάλος αριθμός απουσιών είναι συχνά, ενώ λόγω έλλειψης διάγνωσης και άγνοιας εκπαιδευτικών τηρείται απέναντι τους απορριπτική στάση. Πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που προχωρούν λόγω άγνοιας σε συγκρίσεις αυτών των μαθητών με καλούς μαθητές και μάλιστα προβαίνουν σε αρνητικούς σχολιασμούς.

Εν συνεχεία συνέπειες λόγω διάσπασης προσοχής που παρατηρούνται στον επαγγελματικό χώρο είναι η αδυναμία προσήλωσης στην εργασία, αρκετά λάθη με βραδύ ρυθμό εργασίας. Επιπλέον η εργασία είναι φευγαλέα ενώ και η κόπωση επέρχεται πολύ σύντομα. Αυτά κάνουν φανερό τις συχνές απολύσεις τους. Σύμφωνα με έρευνες, ενήλικες με διάσπαση προσοχής κάνουν 22 λιγότερες ημέρες εργασίας από τον τυπικό πληθυσμό ενώ ας υπογραμμιστεί ότι σημαντικός αριθμός ημερών το έργο τους είναι υποβαθμισμένης ποιότητος. Παρεπόμενο είναι ο αρνητικός αντίκτυπος στην οικονομία. Το πρόβλημα στην οικονομία δείχνει να είναι μεγαλύτερο στις αναπτυγμένες χώρες παρά στις αναπτυσσόμενες καθώς στις πρώτες είναι κυρίαρχη η εγκεφαλική εργασία και όχι η χειρωνακτική όπως συμβαίνει στα αναπτυσσόμενα κράτη.

 

Το άρθρο υπογράφει η Σπύρου Γεωργία

Comments are closed.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Ειδική Αγωγή = Εξατομικευμένο Πρόγραμμα

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ