Δυσγραφία

Δυσγραφία από το πρόθεμα δυσ- που σημαίνει γίνεται κάτι με δυσκολία και το ρήμα γράφω. Επομένως γίνεται ήδη φανερό και ανακαλύπτουμε από μόνοι μας ότι η δυσγραφία είναι μια μαθησιακή δυσκολία που αφορά τη γραφή. Ας γίνει κατανοητό ότι ένα κακογραμμένο κείμενο δεν σημαίνει ότι κάποιος έχει Δυσγραφία καθώς για παράδειγμα προς χάριν αστεϊσμού θα έπρεπε σχεδόν όλοι οι γιατροί να πάσχουν από Δυσγραφία.

Η μαθησιακή αυτή δυσκολία αναγνωρίζεται από την οπτικοχωρική δυσλειτουργία του ατόμου κάτι που συνεπάγεται πολύ μεγάλα ή πολύ μικρά κενά ανάμεσα στις λέξεις ή ακόμη και ανάμεσα στα γράμματα εντός της λέξης. Ακόμη τα άτομα αυτά δεν μπορούν να γράψουν εντός του κενού μίας σειράς είτε μιλάμε για οριζόντια διάταξη αυτής είτε για κάθετη όπως οι στήλες. Επίσης αυτή η δυσλειτουργία αφορά την δύσκολη διάκριση όσων γράφονται καθώς τα σχήματα από τα οποία αποτελούνται αριθμοί και γράμματα δεν είναι ευδιάκριτα αλλά παραμορφωμένα. Οι λύσεις που μπορούν να προταθούν είναι τα κενά ανάμεσα στις σειρές να είναι πιο μεγάλα αλλά και τα όρια των γραμμών να είναι πιο εμφανή είτε ανάγλυφα είτε υπερυψωμένα όπως είναι τα σύμβολα της γραφής Braille. Επιπλέον το μιλιμιτρέ χαρτί το γνωστό χαρτί με τα τετραγωνάκια είναι αποτελεσματικό για να μην ξεφεύγουν τα σύμβολα από τη σωστή διάταξη.

Δεύτερη δυσχέρεια της Δυσγραφίας είναι η κακή κίνηση που αφορά πρώτον το πώς τα άτομα κρατούν το μολύβι. Η λαβή τους μπορεί να υποδεικνύει ένα πολύ σφιχτό κράτημα του μολυβιού η κακής θέσης τοποθέτησής του στο χαρτί. Αυτό θα επιφέρει κακοσχεδιασμένα και οδηγεί στην κούραση που αυτή ενδέχεται να προκαλέσει την παράλειψη γραμμάτων και μισοτελειωμένες λέξεις. Εδώ ως λύση μπορεί να αναφερθεί η βιωματική κίνηση των συμβόλων ώστε να κρατηθεί ισχυρά στην μνήμη των ατόμων η σωστή φορά τους, πρώτα θα τα μάθουν με αντικείμενα και μετά στο χαρτί. Επιπλέον ας λάβουμε υπόψιν την τριποδική λαβή, ένα βοηθητικό εξάρτημα που μπορεί να προσαρμοστεί στο μολύβι και να κάνει πιο σταθερή την γραφή με αυτό.

Ως τρίτη προβληματική της Δυσγραφίας που συναντάται στους εφήβους και στους ενήλικους κυρίως οι οποίοι γράφουν εκτεταμένες εκθέσεις ιδεών είναι το γεγονός της δυσκολίας να παρουσιάσουν αυτό που θέλουν να γράψουν, έχοντας σύγχυση για παράδειγμα σχετικά με το πώς να ξεκινήσουν. Ακόμη όμως και εν τω μέσω της έκθεσης τους έχουν δυσκολία να θυμούνται τι έχουν γράψει, να συσχετίσουν συνολικά τα ιδέες τους και να συνεχίζουν παρακάτω ώστε να ολοκληρώσουν το νόημά τους. Ταυτόχρονα όμως η προσπάθεια να κάνουν εύμορφα γράμματα επίσης τους αποσπά από την προσπάθεια νοηματικής συνοχής του κειμένου τους. Η λύση που δίνεται εδώ είναι η χρήση τεχνολογίας. Σκοπός είναι να εξυπηρετηθεί το άτομο και όχι με ποιον τρόπο θα το κάνει απλά γιατί αυτό μαθαίνεται βάσει αναλυτικού προγράμματος. Επομένως με αυτό επιδιώκεται να νοηθεί πως δεν χρειάζεται το άτομο να ταλαιπωρείται και να γράφει με μολύβι στο χαρτί αφού μπορεί να γίνει το ίδιο πράγμα μέσω ενός επεξεργαστή κειμένου στον υπολογιστή. Ακόμη υπάρχουν προγράμματα που μιλάς και γράφουν για εσένα. Μπορεί όμως αν χρησιμοποιηθεί η κλασσική γραφή να φτιαχτεί πρωταρχικά ως βοήθεια ένα πλάνο κεντρικών ιδεών με λέξεις κλειδιά και με βάση αυτό να αναπτυχθεί σταδιακά όλο το κείμενο.

Τέλος σημαντικό είναι να σημειωθεί ότι όταν τα παιδιά είναι στην σχολική ηλικία και τους υπαγορεύετε κάτι ως δάσκαλοι μέσα στην τάξη ΔΩΣΤΕ ΧΡΟΝΟ για την αντιγραφή. Είναι μία καλή εξάσκηση για τα παιδιά να γράφουν καλά. Όταν ο δάσκαλος «τρέχει» με την γλώσσα και λέει πολλά μαζεμένα τότε «τρέχει» και το χέρι του μαθητή να προλάβει να τα γράψει όλα και κάνει άσχημα γράμματα με μισοτελειωμένες λέξεις. Και μάλιστα όταν ο δάσκαλος λέει «δεν θα επαναλάβω αυτά που είπα, να προσέχατε!» το κουρασμένο χέρι του μαθητή τρέχει ακόμη περισσότερο.

Το άρθρο υπογράφει η Σπύρου Γεωργία, ειδικός παιδαγωγός

Comments are closed.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Ειδική Αγωγή = Εξατομικευμένο Πρόγραμμα

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ