Αρχική

Ειδική αγωγή= αξιολόγηση-εξατομικευμένο πρόγραμμα- αξιολόγηση.         

 

                                                         Ο δάσκαλος οφείλει να μάθει στον μαθητή πως να μαθαίνει,δηλαδή να τον εφοδιάσει με μεταγνωστικές στρατηγικές και όχι να αποτελεί ο ίδιος μία κινητή βιβλιοθήκη.

 

Άτομα με αναπηρία και όχι ανάπηρα άτομα. Πρώτα από όλα είμαστε άνθρωποι, βάζουμε το άτομο μπροστά και μετά οποιοδήποτε χαρακτηριστικό. Προτάσσουμε τον άνθρωπο πάνω από όλα.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Ειδική Αγωγή = Εξατομικευμένο Πρόγραμμα

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ